Η Εθνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας (ΕΕΟΙΣ)

είναι μία Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία, μη κερδοσκοπική, αντίστοιχη της Kαρδιολογικής, της Ψυχιατρικής ή της Χειρουργικής Εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί τους Έλληνες Ομοιοπαθητικούς γιατρούς στη διαρκή προσπάθειά τους για:

Αναβάθμιση των Συνθηκών

και της ποιότητας της ομοιοπαθητικής περίθαλψης/φροντίδας.

Πλήρη Θεσμοθέτηση

της Ομοιοπαθητικής σε νοσοκομειακό, πανεπιστημιακό και ασφαλιστικό επίπεδο κάλυψης.

Ποιοτικότερη Εκπαίδευση

και διαρκή μετεκπαίδευση όλων των Ομοιοπαθητικών γιατρών.

Η ΕΕΟΙΣ είναι εταιρεία εξειδικευμένη και πιστοποιημένη στην παροχή Ομοιοπαθητικής ιατρικής εκπαίδευσης

και λειτουργεί μία από τις μεγαλύτερες σε αριθμό σπουδαστών σχολές Ομοιοπαθητικής σε όλη την Ευρώπη.

Για να κάνει οικεία, προσιτή και ανοιχτή την Ομοιοπαθητική σε όλους ανεξαιρέτως τους γιατρούς, η ΕΕΟΙΣ παρέχει δωρεάν, για δέκατο έκτο συνεχή χρόνο το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμά της, το οποίο περιλαμβάνει: α) θεωρητικό σκέλος με ζωντανή διδασκαλία και χρήση όλων των οπτικοακουστικών μέσων και β) σκέλος πρακτικής εφαρμογής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΕΟΙΣ υπερβαίνει όλες τις προδιαγραφές της Διεθνούς Συνδέσμου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (L.I.G.A) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ομοιοπαθητικής (European Committee for Homeopathy, ECH) και είναι πιστοποιημένο από την τελευταία. Μάλιστα, Η ΕΕΟΙΣ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα -και μεταξύ των τριών πρώτων πανευρωπαϊκώς- που πιστοποιήθηκε από την ECH να χορηγεί ευρωπαϊκό δίπλωμα ομοιοπαθητικής (European diploma of Homeopathy).
mathimata.jpg
Επιπλέον, για τη διαρκή μετεκπαίδευση των ομοιοπαθητικών γιατρών, η ΕΕΟΙΣ διοργανώνει ανελλιπώς, σε τακτική μηνιαία βάση και το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα των "Ομοιοπαθητικών Διαλόγων" (ΟΜ-ΔΙΑ). To μετεκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο έχει καταστεί ευρέως γνωστό και ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους Έλληνες Ομοιοπαθητικούς γιατρούς, παρέχεται επίσης δωρεάν, συνεισφέροντας έτσι, στη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών, έμπρακτα και άμεσα.

Η ΕΕΟΙΣ πέραν του εκπαιδευτικού της έργου, προωθεί την επιστημονική και έγκυρη ενημέρωση των λοιπών επαγγελματιών υγείας για το θεραπευτικό σύστημα της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής καθώς και την αντίστοιχη ενημέρωση του κοινού μέσω εντύπων, εκπομπών και διαλέξεων. Ακόμα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σχετικά με την επιστημονική έρευνα στην Ομοιοπαθητική και επίσης, υποστηρίζει και εκπροσωπεί σε όλα τα αρμόδια όργανα τους γιατρούς-μέλη της.

Η Ομοιοπαθητική στην Ελλάδα

 

Η Ομοιοπαθητική ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία 100 χρόνια, ανελλιπώς. Στην Ελλάδα -και μάλιστα σε όλες τις περιφέρειές της- υπάρχει ικανός αριθμός ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων που ασκούν την Ομοιοπαθητική. Η Εθνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας (ΕΕΟΙΣ) έχει εκπαιδεύσει πολλούς από τους συναδέλφους αυτούς.

Γίνε μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας: Προϋποθέσεις και οφέλη

Πρέπει να Γνωρίζεις

Logo

Η ΕΕΟΙΣ είναι εταιρεία εξειδικευμένη και πιστοποιημένη στην παροχή Ομοιοπαθητικής ιατρικής εκπαίδευσης και λειτουργεί μία από τις μεγαλύτερες σε αριθμό σπουδαστών σχολές Ομοιοπαθητικής σε όλη την Ευρώπη.

Σημειώσε

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !!!
Μαθήματα Live ή Διαδικτυακά σε προσαρμογή με τους εκάστοτε υγειονομικούς κανονισμούς

Βρες Φαρμακείο

pharmacy.png

Θα μας Βρεις

• Διεύθυνση επικοινωνίας:

Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια,
ΤΚ 11528.

• Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Τηλ.: 210 7222150
Κιν.: 697 5425842 | 694 6261568

Email: info@homeopathyingreece.gr

Search