Συνεργασίες

Στο όνομα της εταιρείας υπάρχει η κομβική λέξη «συνεργασία»

Πράγματι, η ΕΕΟΙΣ στοχεύει στη συνεργασία όλων των σχετικών φορέων, κρατικών, πανεπιστημιακών, ερευνητικών, ασφαλιστικών κλπ, στην Ελλάδα και διεθνώς.

synergasies2.jpg
Επιχειρεί έτσι, την όλο και μεγαλύτερη προσέγγιση του καταστατικού της στόχου που είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων στους ασθενείς ομοιοπαθητικών υπηρεσιών υγείας στο ανώτερο επίπεδο δυνατοτήτων του θεραπευτικού αυτού συστήματος, προς όφελος των ασθενών.
Εγκαταστάσεις ECHΗ εταιρεία αποτελεί ένα από τα μέλη που απαρτίζουν την European Committee for Homeopathy, ECH (πρόκειται για την ευρωπαϊκή ‘συνομοσπονδία’ εθνικών εταιρειών ομοιοπαθητικής ιατρικής) και συνδιαμορφώνουν τις εργασίες για εναρμόνιση της άσκησης και της εκπαίδευσης της Ομοιοπαθητικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. H ΕCH συμμετέχει στον ευρύτερο φορέα CAMDOC (φορέας εκπροσώπησης εταιρειών που έχουν ως μέλη ιατρούς που ασκούν συμπληρωματική/εναλλακτική ιατρική στην Ευρώπη) και EUROCAM (φορέας που εκπροσωπεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την άσκηση της συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής στους ευρωπαϊκούς θεσμούς). Σε παγκόσμιο δε επίπεδο, η ΕΕΟΙΣ παρακολουθεί τις δράσεις της Liga medicorum homeopathica internationalis, LMHI (του διεθνούς συνδέσμου ομοιοπαθητικής Ιατρικής).

Στην Ελλάδα, η ΕΕΟΙΣ συνεργάζεται με άλλες εταιρείες ιατρών και οδοντιάτρων που ασκούν την Ομοιοπαθητική, με εταιρείες φαρμακοποιών εκπαιδευμένων στην παρασκευή ομοιοπαθητικών φαρμάκων, με εταιρείες ασθενών-ληπτών υπηρεσιών Ομοιοπαθητικής Ιατρικής καθώς και με εταιρείες ιατρών που ασκούν άλλες μορφές συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής πχ βελονισμό. Ειδικότερα, η ΕΕΟΙΣ έχει αναπτύξει μία στενή συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής (ΕΛ.Ε.ΟΜ.Ο), την Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικών φαρμακοποιών και το Σύλλογο Επιστημόνων για την προώθηση της Ομοιοπαθητικής, στελέχη των οποίων συμμετέχουν και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Διάγραμμα συνεργασιώνΣε εθνικό επίπεδο, η ΕΕΟΙΣ έχει παρουσιάσει την αναγκαιότητα υποστήριξης, προώθησης και θεσμοθέτησης της Ομοιοπαθητικής (αλλά και του βελονισμού) τόσο στους ιατρικούς συλλόγους (Ι.Σ.Α. και Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ΠΙΣ) όσο και στους λοιπούς αρμόδιους κρατικούς φορείς. Μέσω των πολλών, επανειλημμένων και εκτεταμένων δημοσιεύσεών στο περιοδικό ‘ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ’ του Ι.Σ.Α., των γενικών συνελεύσεων του ΠΙΣ και του ΙΣΑ, έχει καταστήσει κοινωνούς το σύνολο των Ελλήνων ιατρών για τις θέσεις της. Επίσης, έχει καταθέσει προτάσεις και διατηρεί διαχρονικά επαφές με όλες τις αρμόδιες αρχές, το ΚΕΣΥ, τον ΕΟΠΥΥ και το υπουργείο Υγείας.Με όλες αυτές τις δράσεις και τις συνεργασίες της, η ΕΕΟΙΣ συνιστά ένα ενεργό ‘ενδιαφερόμενο μέρος’ (stakeholder) σε όλα τα ελληνικά και διεθνή φόρα και κέντρα λήψης αποφάσεων για την άσκηση και εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική.Κράτα το

Πρέπει να Γνωρίζεις

Logo

Η ΕΕΟΙΣ είναι εταιρεία εξειδικευμένη και πιστοποιημένη στην παροχή Ομοιοπαθητικής ιατρικής εκπαίδευσης και λειτουργεί μία από τις μεγαλύτερες σε αριθμό σπουδαστών σχολές Ομοιοπαθητικής σε όλη την Ευρώπη.

Σημειώστε

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !!!
Μαθήματα Live ή Διαδικτυακά σε προσαρμογή με τους κανονισμούς περί κορωνοιού

Θα μας Βρείτε

• Διεύθυνση επικοινωνίας:

Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια,
ΤΚ 11528.

• Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Τηλ.: 210 7222150
Κιν.: 697 5425842 | 694 6261568

Email: info@homeopathyingreece.gr