Θεσμοθέτηση

Η Ομοιοπαθητική ασκείται ανελλιπώς επί 200 χρόνια στην Ευρώπη και από το 1900 στην Ελλάδα. Αν και επιτρέπεται στους ιατρούς στην Ελλάδα να ασκούν όποια θεραπευτική μέθοδο -επομένως και την Ομοιοπαθητική- κρίνουν αποτελεσματική και ασφαλή προς όφελος του ασθενούς τους κρίνεται πλέον σκόπιμο να υπάρξει:

α) θεσμοθέτηση της Ομοιοπαθητικής, δηλαδή να τεθούν ορισμένα κριτήρια σε σχέση με την εκπαίδευση και την άσκηση της Ομοιοπαθητικής καθώς και

β) ενσωμάτωση της Ομοιοπαθητικής στην Εθνική Πολιτική Υγείας, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν περαιτέρω ζητήματα ασφάλειας και ποιότητας των σχετιζομένων με την Ομοιοπαθητική παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας προς όφελος της υγείας των πολιτών.

Τα επιχειρήματα υπέρ μιας τέτοιας θεσμοθέτησης και ενσωμάτωσης της Ομοιοπαθητικής στην Εθνική Πολιτική Υγείας είναι αρκετά:

thesmothetisi1.jpg

1. Για λόγους προαγωγής και προστασίας της υγείας,

αφού πρόκειται για μία θεραπεία

Ασφαλή, Ατοξική

που συνδυάζεται και με περιορισμό της χρήσης συμβατικών φαρμάκων (και συνοδών παρενεργειών, κατά συνέπεια),

Αποτελεσματική

που μπορεί να συμβάλλει θετικά στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την άσκηση της κλασσικής ιατρικής (όπως αυτό της μικροβιακής αντοχής, της πολυφαρμακίας κ.ά)

Σε συμφωνία

με το αίτημα των σύγχρονων κοινωνικών επιστημών για Ιατρική και θεραπεία ολιστική, εξατομικευμένη, επικεντρωμένη στον άνθρωπο-χρήστη των υπηρεσιών υγείας,

• που συλλειτουργεί άριστα με την κλασσική ιατρική,

Ήδη χρησιμοποιούμενη

σε μεγάλη κλίμακα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και τον κόσμο και σε αρκετά κράτη είναι ήδη θεσμοθετημένη και ενσωματωμένη στο εθνικό σύστημα υγείας.

2. Για λόγους συνταγματικών και δημοκρατικών αρχών

και λόγους εναρμόνισης με τις επιταγές διεθνών οργανισμών και ευρωπαϊκών θεσμών

who2.jpg

Η θεσμοθέτηση της Ομοιοπαθητικής και η ενσωμάτωσή της στην Εθνική Πολιτική για την Υγεία επιβάλλεται και από την στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από αποφάσεις των Ευρωπαϊκών θεσμών ενώ η πρόσφατη δημιουργία του ευρωπαϊκού προτύπου CEN για τις υπηρεσίες που παρέχονται από ιατρούς με επάρκεια στην Ομοιοπαθητική αποτελεί σημαντικό βήμα υλοποίησης των παραπάνω πολιτικών και αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η θεσμοθέτηση κρίνεται επιβεβλημένη και ως απάντηση, στα αιτήματα των συλλόγων ασθενών για θεραπευτικό πλουραλισμό και ελεύθερη επιλογή της Ομοιοπαθητικής ως μεθόδου θεραπείας.

3. Για λόγους οικονομίας και δημοσίου συμφέροντος, βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας

λόγοι που αποκτούν επιπλέον βαρύτητα στις μέρες μας

Η ενσωμάτωση της Ομοιοπαθητικής στο σύστημα υγείας μπορεί να έχει θετικό οικονομικό αντίκτυπο και κρίνεται συμφέρουσα από οικονομικής σκοπιάς, ιδίως όταν συνυπολογίσει κανείς
  1. τον περιορισμό της δαπάνης από τον περιορισμό της χρήσης συμβατικών φαρμάκων και υψηλού κόστους θεραπειών
  2. τον περιορισμό της δαπάνης από την μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών
  3. τον περιορισμό της δαπάνης από την μείωση ιατρογενών παθήσεων, από τον περιορισμό του χρόνου νοσηλείας, από τον περιορισμό του χρόνου εκτός εργασίας
  4. από την γενικότερη βελτίωση της υγείας και αντιμετώπιση και άλλων συμπτωμάτων, πέραν αυτού για το οποίο προσέρχεται ο ασθενής,
  5. συνδυαζόμενο με την σημαντική ικανοποίησή του από αυτή την μορφή θεραπείας και την μεγαλύτερη αυτενέργεια με την οποία αυτή συνδυάζεται.

Πέραν του προαναφερόμενου άμεσου και έμμεσου θετικού αντίκτυπου,

thesmothetisi2.jpg

η Ομοιοπαθητική θεραπεία είναι μια φιλική προς το περιβάλλον θεραπεία,

που συνάδει με την αρχή της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και μπορεί να συμβάλλει ευρύτερα στην οικονομία της χώρας, δίδοντας διέξοδο στην ανεργία των νέων ιατρών και τονώνοντας την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην χώρα μας.

Νομίζουμε ότι η ήδη ώριμη -στην ομοιοπαθητική ιατρική κοινότητα και στους υποστηρικτές της Ομοιοπαθητικής- ιδέα της θεσμοθέτησής της, αρχίζει να ωριμάζει και στους υπεύθυνους πολιτειακούς παράγοντες.

Πρέπει να Γνωρίζεις

Logo

Η ΕΕΟΙΣ είναι εταιρεία εξειδικευμένη και πιστοποιημένη στην παροχή Ομοιοπαθητικής ιατρικής εκπαίδευσης και λειτουργεί μία από τις μεγαλύτερες σε αριθμό σπουδαστών σχολές Ομοιοπαθητικής σε όλη την Ευρώπη.

Σημειώστε

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !!!
Μαθήματα Live ή Διαδικτυακά σε προσαρμογή με τους κανονισμούς περί κορωνοιού

Θα μας Βρείτε

• Διεύθυνση επικοινωνίας:

Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια,
ΤΚ 11528.

• Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Τηλ.: 210 7222150
Κιν.: 697 5425842 | 694 6261568

Email: info@homeopathyingreece.gr