Πλήρες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς και φοιτητές των αντίστοιχων σχολών. Το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κοινό για γιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους με τις ακόλουθες μόνο διαφοροποιήσεις ανά ιδιότητα:

  • Επιπλέον κλινικά φροντιστήρια αφορούν την εφαρμογή της Ομοιοπαθητικής στους τομείς της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής και της Κτηνιατρικής.
  • Οι εργασίες που θεωρούνται προαπαιτούμενες για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις είναι διαφορετικές για κάθε κατηγορία και κατευθύνονται ανά τομέα εφαρμογής της Ομοιοπαθητικής.
  • Οι οδοντίατροι και οι κτηνίατροι έχουν ως επιβλέποντες οδοντίατρο και κτηνίατρο αντίστοιχα, μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας.
  • Στις εξετάσεις, δίδεται έμφαση σε ερωτήσεις που αφορούν στην εφαρμογή της Ομοιοπαθητικής στο ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο κάθε υποψηφίου, ανάλογα με την ιδιότητά του (ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος).

Όσον αφορά στους φαρμακοποιούς, αυτοί κρίνονται επαρκείς μετά την παρακολούθηση ενός μόνο έτους και λαμβάνουν το αντίστοιχο δίπλωμα. Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει και την ομοιοπαθητική φαρμακοποιία και την πλήρη τεχνική παρασκευής του ομοιοπαθητικού φαρμάκου, τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά, στα μεγαλύτερα των Ελληνικών ομοιοπαθητικών εργαστηρίων.

Επισημαίνεται ότι στο τομέα της ομοιοπαθητικής, οι γνώσεις του κάθε κλάδου (Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική) είναι αλληλένδετες.

Το Πρώτο Μάθημα

Για το έτος 2021-2022, το 1ο Εισαγωγικό μάθημα Ομοιοπαθητικής θα γίνει το 1ο Σαββατο-Κύριακο του ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021.

Πιστοποίηση

ech certificationΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΕΟΙΣ είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ομοιοπαθητικής (European Committee for Homeopathy, ECH). Πρόκειται για την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εθνικών εταιρειών ομοιοπαθητικής Ιατρικής, η οποία -μαζί και με το ‘Διεθνή Σύνδεσμο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής’ (Liga medicorum homeopathica internationalis, LMHI)- έχει θεσπίσει κοινά κριτήρια εκπαίδευσης στην Ομοιοπαθητική για τους ιατρούς όλων των χωρών της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως.

Εξετάσεις - Δίπλωμα

european diplomaΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΕΟΙΣ υπερβαίνει κατά πολύ και τις προδιαγραφές του προσφάτως εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προτύπου CEN για την εκπαίδευση ιατρών στην Ομοιοπαθητική.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Διπλώματος από την ΕEΟΙΣ και σε όσους το επιθυμούν και στη λήψη του ευρωπαϊκού Διπλώματος Ομοιοπαθητικής (European Diploma of Homeopathy), που χορηγείται από την ECH.

Πρέπει να Γνωρίζεις

Logo

Η ΕΕΟΙΣ είναι εταιρεία εξειδικευμένη και πιστοποιημένη στην παροχή Ομοιοπαθητικής ιατρικής εκπαίδευσης και λειτουργεί μία από τις μεγαλύτερες σε αριθμό σπουδαστών σχολές Ομοιοπαθητικής σε όλη την Ευρώπη.

Σημειώστε

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !!!
Μαθήματα Live ή Διαδικτυακά σε προσαρμογή με τους κανονισμούς περί κορωνοιού

Θα μας Βρείτε

• Διεύθυνση επικοινωνίας:

Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια,
ΤΚ 11528.

• Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Τηλ.: 210 7222150
Κιν.: 697 5425842 | 694 6261568

Email: info@homeopathyingreece.gr